El Casteller
.cat

 

 

 

 

Inici

biografia

articles

art. sobre construccions humanes

personatges

altres agrupacions

publicacions

videos

massmedia

Josep Batet Llobera (a) Casteller

contacte

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé

creat per la Colla Joves Xiquets de Valls,
la colla liberal-republicana-progressista

 

Premi Isidre de Rabassó
 creat per la Colla Vella,
 la colla carlina

 

ciberquadern d'història

 

 


Link "el casteller.cat"

 

 

 

 

Josep Batet Llobera (a) Casteller, el 1821

Publicat al setmanari El Vallenc el 19 de març de 2022

 

Josep Batet Llobera és el primer cap de colla de la Colla dels Menestrals, el nom més antic de la Colla Joves Xiquets de Valls. Com es recordarà a principis del 1998 vam publicar en els dos setmanaris vallencs i el 3devuit de Vilafranca uns articles titulats «La identitat dels primers caps de colla» i, més tard, «El descendent actual d'en Pep Batet» i «El descendent actual d'en Salvador Batet», en què identificàvem per primera vegada en la història els dos personatges mencionats. Què preteníem amb aquests articles? Doncs, aclarir definitivament si aquests mítics caps de colla havien estat realitat o ficció.

Després, el 2006, amb un nou treball titulat «L'artífex de la Colla dels Menestrals» sortia a la llum per primera vegada el pare d'ambdós, Jaume Batet Espelt. Resulta que va ser conegut oficialment amb el renom "de las Anxanetas", el gran desconegut de la història dels castells. Ningú havia parlat mai de l'existència del pare en el món de la castellística. De tot plegat en va sortir un llibre  titulat «Els primers castellers (1813-1851)...» Editat per Farell el 2013 per qui subscriu.

Doncs, bé, des d'aleshores hem avançat força i cada vegada ha anat sortint més informació documentada. Tant és així, que en les recerques als arxius de les esglésies, vàrem localitzar a l'arxiprestal de Sant Joan de Valls uns documents força interessants.  Concretament, les Llibretes de Combregants on els eclesiàstics apuntaven a la gent que combregava quan passaven per les cases, carrers, arrabals o muralles, masies, llogarets, etc.

En la Llibreta de Combregants del 1821 pertanyen al recorregut per les muralles i masies d'aquell any vàrem localitzar dos BATET. Vàrem començar a seguir el rastre per saber de quin Batet estàvem parlant, si era el nostre personatge "el Casteller" o no.

Adjuntem els documents pertanyents per a la nostra anàlisi:

A la pàgina corresponent a l'Arrabal de Sant Joan, al núm. 124c, hi veiem inscrits al pare Jaume Batet Espelt (a) de las Anxanetas, l'Antònia Llobera Canela, muller, Salvador Batet Llobera, fill i la Francisca Peris Lavila, la seva muller.

A la pàgina corresponent a l'Arrabal de Boronat, núm. 7 hi veiem inscrit un Josep Batet i Maria, muller.

 

Recercant la identitat d'aquesta última parella veurem que no era el nostre Josep Batet Llobera (a) Casteller.

En qualsevol cas, vàrem poder copsar que el Josep Batet Llobera (a) Casteller i la seva família no anava a combregar, almenys aquest any, perquè no estan registrats a la Llibreta de Combregants.

En el cadastre de Valls de 1828 havíem localitzat un Joseph Batet, Traginer, que vivia a l'Arrabal de Boronat, núm. 7 i que ja l'any 1821 hi tenia la residència.

Anem a veure qui són Joseph Batet i Maria. muller:

El Batet es diu Josep Batet Batalla, pagès i traginer, nascut el 1799.
Fill de Francisco Batet, difunt, i de Maria Batalla, ambdós de Valls.
El dia 27 de febrer de 1816 es va casar amb MARIA Queralt Benaiges, muller.
Filla de Pere Queralt Aluden  i de Maria Benaiges, ambdós de Valls. (1)
Josep Batet Batalla, Traginer, va morir el10 de desembre de 1849.(2)

Anem a veure el Josep Batet, Casteller:

Josep Batet Llobera, pagès i casteller, nascut el 1793.
Fill de Jaume Batet Espelt (a) de las Anxanetas, pagès i de Antònia Llobera, muller.
El 15 de gener de 1815 es va casar amb Magdalena Casellas, muller.
Va morir el 2 de setembre de 1871. (3)

            El curiós és que hi hagi dos Batet el 1821.
El Traginer, que viu a l'Arrabal de Boronat, núm. 7 de Valls (5) i el Casteller, al carrer d'en Bosch, núm. 27 de la vila vallenca. (4)

Arribat fins aqui ha quedat definit quin Batet era el de la Llibreta de Combregants. No era la família de Josep Batet Llobera. Pel que hem exposat i a l'hora de definir una persona dona peu a que hi pugui haver possibles confusions.

Per acabar i com un afegitó, aquest mateix any 1821 trobem dos Anton Batet, germans dels Batet anteriors, és a dir Anton Batet Batalla i Anton Batet Llobera. El primer nat el 1793 (6) i vivia a l'Arrabal de Sant Francesc, núm. 43 (7) i el segon, nat el 1798,(8) al carrer d'en Bosch, 32 de Valls.

 

Font documental:

(1) Mat. 1821, pàg. 8, St. Joan.
(2) Òbits 1849, pàg. 388, St. Joan.
(3) Òbits, 1971, pàg. 44, St. Joan.
(4) (5) (7) Milícies Nacionals s.t.3.2.6 ACAC
(6) Bapt. 1793, pàg. 260, St. Joan.
(8) Bapt. 1798, pàg. 204, St. Joan.
Arxiu Parroquial de Sant Joan
Arxiu Comarcal de l'Alt Camp
Compliments pasquals i llibres sacramentals.              
       

14.03.2022.