El Casteller
.cat

 

 

 

Inici

articles

 

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé

creat per la Colla Joves Xiquets de Valls,
la colla liberal-republicana-progressista

 

Premi Isidre de Rabassó
 creat per la Colla Vella,
 la colla carlina

 

ciberquadern d'història

 

 

Link "el casteller.cat"

 

Presidents
de la
Colla Joves Xiquets de Valls

 

 

Jacint Fontanillas Subielos (a) Cinto .............................................1972-1973/1996-1999

 

Nat a Valls, el 9 de gener de 1942 . Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls. El seu pare Ramon Fontanillas Serra, casteller i Cap de Colla amb el nom de La Muxerra, popularment Colla Nova i actual Colla Joves Xiquets de Valls.. El seu germà en Ramon Fontanillas Subielos, també, casteller amb La Muxerra i, ara, amb el nom Joves Xiquets de Valls. Els fills d'en Jacint i Ramon formen part de la Colla. En l'actualitat són una nissaga castellera.

 

 

Ramon Benedicto Pi (a) Creus....................................................... 1974-1979

Nat a Valls, 21 d'abril de 1930. Orígens castellers: Colla La Muxerra, popularment Colla Nova i actual Colla Joves Xiquets de Valls. El seu pare Ramon Benedicto Fabra, casteller de la Colla amb el nom de Nova dels Xiquets de Valls abans de la guerra civil (1936-1939) i Muxerra posteriorment. El seu germà Jordi, també, casteller amb la colla.

 

 

Joan Guasch Calbet (a) Bondeu.....................................................1980-1984

Nat a Valls, el 21 d'agost de 1923.Orígens castellers: :Colla La Muxerra, popularment Colla Nova, actual Colla Joves Xiquets de Valls . Els seus fills i nets formen part de la colla.

 

 

Joan Maria Benet Jové.....................................................................1985-1991

Nat a Valls, el 6 d'octubre de 1936.Orígens castellers::Colla Joves Xiquets de Valls.

 

 

Josep Maria Estil·les Clofent...........................................................1992-1995

Nat a Valls, el 26 d'abril de 1956.Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls. El seu pare Josep Estil·les Guasch, casteller amb la Muxerra i, ara, amb el nom Joves Xiquets de Valls.

 

 

Joan Barquet Colomé (a) Barquet................................................2000-2004

Nat a Valls, l'11 de juliol de 1970.Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls. Gendre d'en Jacint Fontanillas Subielos.

 

 

Albert Palau Llort..............................................................................2005

Nat a Valls, el 10 de març de 1967. Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls

 

 

Marc Miquel Godall..........................................................................2006-2007

Nat a Masllorens, el 7 de setembre de 1976.Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls.

 

 

Josep Maria Cortès Artigas............................................................2008-2011

Nat a Lilla, el 9 de maig de 1976.Orígens castellers: :Colla Joves Xiquets de Valls.

 

Josep Anton Fernàndez Ruiz........................................................2011-2015

Nat a Valls, el 25 de gener de 1967.Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls

 

Rafael Sans Parés............................................................................2015-2017

Nat a Valls, el 10 de novembre de 1955. Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls

 

Cels Galofré Saumell........................................................................... 2017-2019

Nat al Vendrell, el 23 d0octubre de 1962. Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls.

 

Roger Estil·les Fort..........................................................................2019-2021

Nat a Valls, el 8 de setembre de 1980. Orígens castellers. Colla Joves Xiquets de Valls.

Montse Solé Lòpez........................................................................2021-2023

Nada aTarragona, el 3 de febrer de 1985. Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls.

Ian Gallart Llobera ..............................................................................2023-

Nat a Valls, el 15 de maig de 1992. Orígens castellers: Colla Joves Xiquets de Valls.

 

 

 

Fotografies: Jordi Climent Ferré

Les fotografies de Ramon Benedicto i Joan Maria Benet: Arxiu colla joves xiquets de valls.

La fotografia de Rafael Sans és del fotógraf Marc Lladó.

 

actualitzat el juny de 2023jcf