El Casteller
.cat

 

 

 

Inici

articles

 

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé
Creat per la colla joves xiquets de valls
La colla liberal-republicana-progressista

 

Premi  Isidre de Rabassó
creat per la Colla Vella
la colla carlina

 

ciberquadern d'història

 

 

Link "el casteller.cat"

 

 

 

 

 

La fotografia més antiga realitzada a Valls

Colla dels menestrals La Roser actual Colla Joves Xiquets de Valls

 

 

(1)..................................................................................(2)

El tres pilans de vuit aixecat per baix

 

Aquesta és una de les fotografies més antigues, potser, la més antiga que es coneix i feta a Valls. És el tres de vuit aixecat per baix fet davant l'edifici antic de l'Ajuntament de Valls a la plaça del Blat, núm.1 i duu l'inscripció "Sociedad del Roser, 24 de Enero de 1863"

«En esta fecha, en la que la Iglesia conmemora la Conversión del Apóstol San Pablo, el Gremio de Alpargateros y Sogueros, en aquellos tiempos muy numeroso, celebra su fiesta patronal. La Roser era la colla de castellers que mas adelante se llamó Colla Nova, compuesta principalmente de menestrales (...) (actualment Colla Joves Xiquets de Valls). Son de notar en los balcones unas señoras con miriñaque y caballeros con levita y sombrero de copa, indumentaria de uso casi corriente en aquella época(...). Además, en el balcón del Ayuntamiento, hay un militar con bicornio, constituyendo todo ello una típica estampa de mediados del pasado siglo (...)».(1)

Encara que el comentari del text manifesti que el castell és un quatre de vuit net, els experts castellers que han estudiat la fotografia i ajudats per l'ombre del castell reflexada a l'edifici de l'Ajuntament van arribar a la conclusió que aquest és un tres de vuit aixecat per baix a punt de tancar el cordó o pinya perquè l’anxaneta no fa l’aleta i el públic no aplaudeix. La noticia de com s’aixecava el castell per baix es refereix a pocs anys abans, el 1853, a Torredembarra… El de ocho se hace ya levantado por la cúspide....és a dir, amb l’anxaneta ja col·locat al cim.

«El de ocho se hace ya empezando por la cúspide, de manera que llega un punto en que se ha de levantar toda aquella enorme masa para colocarla encima de su base». Crònica de Joan Mañé i Flaqué, torrenc, al Diario de Barcelona de  Avisos y Noticias, del 8.9.1853, núm. 251 publicada en un article sobre la Festa Major de Torredembarra.

El torrenc Lluís Solsona i Llorens fa el comentari sobre aquest castell a la Revista Foc Nou núm. 41 de la Colla Joves Xiquets de Valls.

El diari la Crónica de Valls del 20 d'octubre de 1923 també publicà la notícia.

La nostra opinió: Quan diu....empezando por la cúspide..., ens està dient que l'anxaneta ja estaria col·locat damunt l'aixecador sense fer l'aleta. Quan el castell estigués tot pujat, aleshores, l'anxaneta rebria les ordres de fer l'aleta amb els dos braços imitant a un ocell en senyal d'haver-se carregat el castell.

 

 

 

Font documental

Qui necessiti les fonts documentals pot demanar-les a:

jclif@elcasteller.cat

 


3 de març de 199jcf