El Casteller
.cat

 

 

 

Inici

articles

 

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé

creat per la Colla Joves Xiquets de Valls,
la colla liberal-republicana-progressista

 

Premi Isidre de Rabassó
 creat per la Colla Vella,
 la colla carlina

 

ciberquadern d'història

 

 

Link "el casteller.cat"

 

L'Estatge social de la Colla Joves Xiquets de Valls

 

 

Era el dia 13 de juny de 1982 quan s'inaugurava l'Estatge Social al carrer d'en Gassó, núm. 20 de Valls després de deu anys d'esforços.

A dos quarts d'una del migdia les autoritats feren la inauguració de l'Estatge descobrint una placa i portant a terme els parlaments de rigor. El president de l'entitat el Sr. Joan Guasch (a) Bondéu començava els parlaments seguit del Diputat Sr. Joan Ventura Solé i de l'alcalde de Valls Sr. Pau Nuet.

Acte seguit, en el pati de l'Estatge, la Colla aixecaria elquatre de vuit intentant després el tres de vuit que cauria quan l'enxaneta estava a punt de coronar-lo. S'intentaria, també, el pilar de sis. L'enxaneta amb els peus damunt de les espatlles del quint abans de fer l'aleta el pilar faria llenya. L'acte es donaria per acabat després d'un aperitiu de germanor.

El 21 de setembre de 1983 seria un gran dia per a la història de l'Entitat Colla Joves Xiquets de Valls ja que es signaria davant Notari la compra de l'Estatge Social i passaria a ser propietat de l'agrupació castellera.

Uns anys després, concretament, el 23 de gener de 1988, s'inauguraria un nou espai per a la Colla. Era un espai cobert de 300 metres quadrats per 10 metres d'alçada que suposaria el poder fer castells de vuit pisos a l'interior i fer els assatjos necessaris en cas de pluja.

El fet no acabaria aquí, l'estatge social necessitaria de més espais i es portaria a terme la remodelació del local. Sis anys més tard, l'11 de desembre dee 1994, a les dotze del migdia el Conseller d'Ensenyament l'Honorable Joan Maria Pujals inauguraria la remodelacióa través d'una placa, sota l'himne dels Segadors interpretat per l'Escola de Grallers Colla Joves Xiquets de Valls. A continuació, acompanyat de nombroses personalitats locals i provincials s'aixecaria un pilar i tot seguit els parlaments. El president de la Colla Sr. Josep Maria Estil·les feu una breu història de l'Estatge, des de les primeres obres realitzades per la compra del vell edifici, de les obres de reestructuració del Pati i la Sala d'assaig fins a les noves sales.

Amb ganes de consolidar el patrimoni de l'Entitat Colla Joves Xiquets de Valls es prepararia un nou projecte d'ampliacióde nous espais per tal de fer de les diverses dependències un conjunt que donés a l'edifici el caràcter d'institució. Amb la compra dels baixos de la muralla del Castell, el projecte plantejaria dos accessos, un pel carrer d'en Gassó, núm.20 i un altre per la muralla del Castell, núm. 40-42. .Aquest projecte seria aprovat en Assemblea extraordinària celebrada el 14 de novembre de 2003.

El 5 de febrer de 2005, a dos quarts de vuit del vespre, la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'Il·lustríssima Caterina Mieras va ser l'encarregada de descobrir la placa i donaria per inaugurada les noves obres. Amb aquesta ampliació que dóna caràcter d'un sol patrimoni, en un sol tot, quedaria enllestit el somni d'aconseguir els baixos de la muralla del Castell que feia uns quants anys que s'hi anava al darrera. Finalment s'havia aconseguir fer realitat el somni.

La nova entrada principal de l'edifici passaria a ser la muralla del Castell, núm. 40-42 Valls

 

Fotografies:: Jcf

6 de maig de 2006