El Casteller
.cat

 

 

 

Inici

art. sobre construccions humanes

 

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé

creat per la Colla Joves Xiquets de Valls,
la colla liberal-republicana-progressista

 

Premi Isidre de Rabassó
 creat per la Colla Vella,
 la colla carlina

ciberquadern d'història

 

 

Link "el casteller.cat"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dotze de Set

 

 

  (a)  

El 12 pilars de 7


Era el 21 d'octubre de 1879 quan per la Festa (no Fira) de Santa Úrsula a Valls la Colla Joves Xiquets de Valls anomenada Colla Nova dels Xiquets de Valls va aixecar un castell, sembla ser inèdit fins aquells moments. Era el castell de 12 pilans de set. L'altra Colla vallenca no hi va actuar.

Com diu la premsa vallenca de l'epoca (1) sobre l'actuació de la Colla i d'aquest castell en particular:
«
Difíciles y arriesgadas fueron las torres que los Xiquets, Colla Nova, levantaron frente las Casas Consistoriales, llamando especialmente la atención la de Dotze pilans de set que fué saludada con vivas demostraciones de alegria por numerosos aficionados que llenaban la plaza de la libertad (Plaça del Blat) y sus avenidas».

Quan diu "llamando especialmente la atención la de...." entenem que era la primera vegada que es veia aquest castell a la plaça. Per tant, era inèdit en aquells anys.

L'actuació anava acompanyada d'un intent de "Dos de Vuit amb folre", al segon intent es descarregaria i del "Pilar de Set amb folre" (2).

La crònica que narra el Món Casteller Vol.I, pàg. 155 (3) diu:...
«Con esplendor mayor que en los últimos pasados años, celebróse en esta villa la Fiesta de Santa Úrsula. Las funciones religiosas fueron sumamente concurridas y numerosos fueron los espectadores de las torres que levantaron la Colla Nova, cuales fueron bien, excepto la llamada dos de vuit que se cayó a la primera vez de probarla, haciéndolodivinamente a la segunda. El pilà de set fue la mayor ejecutada y con pasmoso equilibrio y seguridad».


En aquesta crònica no es parla del 12de7. Podem interpretar també que el castell com que es va descarregar perfectament el narrador l'hauria inclòs en el paràgraf quan diu: las torres que levantaron... las cuales fueron bien.... Fa més èmfasi al dos de vuit que se cayó i del pilar de set.

En qualsevol cas, tenim la primera constància documentada d'aquest castell. Sembla ser que posteriorment es deuria haver portat a terme moltes vegades més encara que no estigui documentat.

Ara, el dia 9 de novembre de 2008, la mateixa Colla, 129 anys després d'aquell primer castell documentat, el tornaria a descarregar. Aquest fet succeiria a la vila de l'Arboç amb motiu del 50è Aniversari de la fundació dels Minyons de l'Arboç.


Utilitzant la mateixa metodologia de l'any 1879 direm sobre l'actuació de l'Arboç:
«Difícils i arriscats van ser els castells que varen fer els Xiquets, Colla Joves, que aixecaren davant del Consistori arbocenc,
llamando especialmente la atención el castell de dotze pilars de set, que fou molt aplaudit pel nombrós públic que omplenava el carrer Major».

L'actuació va constar dels següents castells:
La primera ronda es va descarregar un perfecte i bonic 5de8.
La segona ronda es descarregà el 12de7 que fou molt espectacular i a
La tercera ronda es carregà per primera vegada per la Colla el 3de8 amb el pilar de 6 al mig.
Per acabar es feren cinc pilars de 4 i
2 pilars més de 4, pilars de germanor, fets pels castellers de les colles Minyons de l'Arboç i Joves Xiquets de Valls els quals pujaren alternats.


La Colla en aquesta diada recuperava el 12de7 i aixecava el primer 3de8 amb el pde6 al mig.

A continuació aportem el video del 12de7:

 

(b)

 

(c)

 

 

Font documental:

Qui necessiti les fonts documentals pot demanar-les a

jclif@elcasteller.cat

10 de novembre de 2008jcf